• טסטר למדידת PH בנוזלים
  • תחום מדידה 0-14
  • דיוק 0.2+- טמפרטורה עד 60 מעלות
  • פיצוי טמפרטורה אוטומטי ATC
  • כיול אוטומטי לעד 3 נקודות
  • מוגן מיים IP65
  • תצוגה כפולה של PH וטמפרטורה