• טסטר פשוט לבדיקת PH בנוזלים מימיים
  • אלןקטרודה פלסטיק ארוכה וצרה 
  • רגש טמפרטורה מובנה באלקטרודה
  • תצוגה של PH ושל הטמפרטורה
  • מתאים למדידה בכלים צרים
  • תחום מדידה 0-14 דיוק 0.1+-
  • פיצוי טמפרטורה אוטומטי ATC
  • תחום עבודה בטמפרטורה מקסימלית 50 מעלות
  • כיול אוטומטי לעד שלוש נקודות