•  מערכת בחישה לבקבוקי GLS80
  • לשימוש עם בוחש עילי
  • פקק GLS80 עם לטש 29 מרכזי וארבע חורים
  • ניתן להשחיל צנרת גמישה דרך החורים
  • מסופק ללא בקבוק, בקבוק יש להזמין בנפרד