• מכשיר שולחני למדידת מוליכות
  • כולל רגש טמפרטורה ופיצוי טמפרטורה אוטומטי
  • כולל זרוע להחזקת האלקטרודות
  • המכשיר מסופק עם אלקטרודה לבדיקת מוליכות
  • המתאימה לבדיקה בתמיסות מיימיות