• טסטר למדידת מוליכות
  • תחום מדידה 0-1999uS או 0-19.99mS
  • תצוגה כפולה של מוליכות וטמפרטורה
  • מוגן מים IP65
  • כיול אוטומטי בלחיצה אחת
  • אפשרות מדידה של טמפרטורה מוליכות ו-TDS
  • דיוק 1uS או  0.01mS