• מכשיר שולחני למדידת חומציות PH
  • כולל רגש טמפרטורה ופיצוי טמפרטורה אוטומטי
  • כולל זרוע להחזקת האלקטרודות
  • המכשיר מסופק עם אלקטרודה משולבת פלסטיק סטנדרטית
  • המתאימה לבדיקה בתמיסות מיימיות
  • לבדיקה בקרם, ג'ל או מוצקים יש צורך באלקטרודה מתאימה אחרת